Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

1. júla 2022 sa zlúčili Metodicko-pedagogické centrum, Slovenská pedagogická knižnica, Štátny pedagogický ústav, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania do Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) bude poskytovať vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, metodicky usmerňovať školy a školské zariadenia, aplikovať pedagogický výskum, organizovať predmetové olympiády a súťaže, poskytovať externé testovanie na školách, neformálne vzdelávať mládež či spravovať knižničný fond. Zároveň bude reflektovať potreby vzdelávania pre moderné školstvo a plniť aktivity z Plánu obnovy. 

Zdroj: https://nivam.sk/narodny-institut-vzdelavania-a-mladeze-spajame-sa-pre-efektivnejsiu-podporu-moderneho-vzdelavania/?fbclid=IwAR166k6c96OQCqHoKfS64fV9icEt3mjryOtRtSnHWddrDmNGKBOcGVPAZNg


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov