Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Myšlienky našich autorov - Erich Petlák

Kategória: Aktuality Autor/i: Erich Petlák

Učiteľ by nemal poskytovať žiakom učivo v hotovej podobe. Mal by navodiť „poznávací konflikt“ medzi tým, čo vedia, čo si myslia, prečo si to myslia tak, aby dospeli k novému poznaniu vlastnou činnosťou (Petlák E., Konštruktivistické prístupy k edukácii, MšP 12/2019)


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov