Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Materiálno - spotrebné normy a receptúry

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Materiálno - spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie v kontexte Flexi zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/files/9150_msn_2019_flexi.pdf.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov