Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Letné školy 2022 – predvýzva

Kategória: Základné školy Autor/i: minedu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje výzvu na Letné školy 2022. Letné školy môžu organizovať všetky základné školy, špeciálne základné školy, špeciálne výchovné zariadenia, spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku základnej školy, ktoré sú zaradené v Sieti škôl a školských zariadení počas celých letných prázdnin v tzv. plných týždňoch t. j. od 11. 7. 2022 do 26. 8. 2022.

Jeden cyklus trvá nepretržite 2 týždne – 10 pracovných dní, čomu budú prispôsobené aj finančné prostriedky, ktoré škola dostane. Tak ako aj vlani bude denný rozsah výchovno-vzdelávacích aktivít možný v dvoch variantoch: krátky variant A – štyri až šesť vyučovacích hodín, dlhý variant B  – sedem až desať vyučovacích hodín. Škola bude môcť mať viac cyklov paralelne. Keďže ide o rozvojový projekt, škola môže získať na Letné školy 2022 max. 10 000 €. Hlavným cieľom Letných škôl 2022 je podpora škôl pri ich organizácii aktivít na  vyrovnanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a na integráciu žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny. Ministerstvo v dohľadnom čase ihneď po ukončení rokovaní s UNICEF zverejní výzvu, elektronickú prihlášku, manuál k výzve a ďalšie podporné materiály k Letnej škole 2022.  Táto predvýzva je určená školám na to, aby mali základné informácie,  vedeli sa  pripraviť na organizáciu Letnej školy 2022 a na  následné vyplnenie žiadosti (len elektronicky) v najbližšom období.

Letné školy 2022 – predvýzva

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/letne-skoly-2022-predvyzva/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov