Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

INEKO - Nové rebríčky škôl po pandémii

Kategória: Aktuality Autor/i: ineko.sk

V aktualizovanom rebríčku základných škôl (ZŠ) sa na vrchol dostala cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda sídliaca na Bernolákovej 18 v Košiciach – Západ. Posunula sa nahor z predchádzajúceho 11. miesta. Druhé miesto podľa výsledkov žiakov dosiahla Spojená škola – ZŠ Tilgnerova z bratislavskej Karlovej Vsi a tretie ZŠ Kollárova 2 zo Svätého Jura, ktorá bola v predošlom rebríčku piata.

Medzi školy, ktoré si vďaka úspechom svojich žiakov udržiavajú pozíciu v top 10 z minuloročného rebríčka aj v tom aktuálnom, patria ZŠ Staničná 13, Košice – Juh, ZŠ T.J.Moussona v Michalovciach, ZŠ Pri Podlužianke v Leviciach, ako aj zvolenská ZŠ na Hrnčiarskej ulici 1. Najvýraznejším skokanom medzi ZŠ sa stala škola na Tematínskej ulici č. 2092 v Novom Meste nad Váhom. Významné zlepšenie v sledovaných ukazovateľoch prinieslo tejto škole posun na 20. miesto medzi všetkými ZŠ. Ešte rok dozadu pritom figurovala na 308. pozícii spomedzi približne 700 ZŠ, pre ktoré sme mali dostupné potrebné údaje na zostavenie hodnotenia.

Medzi strednými odbornými školami (SOŠ) sa na prvé miesto prepracovala Súkromná SOŠ, ktorá sídli na Ulici 29. augusta v Poprade. Pred dvoma rokmi bola ešte na 25. priečke. Medzi stálice v top 10 SOŠ-iek patria aj Obchodná akadémia Kukučínova v Trnave, elektrotechnické priemyslovky na Plzenskej v Prešove a Komenského v Košiciach, Obchodná akadémia zo Zlatých Moraviec a tiež bratislavská Stredná zdravotnícka škola na Záhradníckej ulici. Najvýraznejším pozitívnym skokanom v tejto kategórii škôl je bratislavská súkromná škola HOST.

Relatívne najmenšie pohyby na popredných priečkach sme zaznamenali pri gymnáziách. Prvé miesto obsadila Škola (gymnázium) pre mimoriadne nadané deti na Teplickej ulici v Bratislave, ktorá v minuloročnom rebríčku nefigurovala kvôli relatívne malej vzorke študentov, ale aj minulý rok to bola škola s excelentnými výsledkami žiakov. Oproti minuloročnému rebríčku sa do top 10 dostali po novom aj gymnáziá z Trnavy (Na hlinách 30) a Dubnice nad Váhom (Školská 2). Za zmienku stojí aj posun gymnázia v Kráľovskom Chlmci, ktoré sa stalo celkovo najvýraznejším skokanom pri porovnaní hodnotenia za školské roky 2020/21 resp. 2021/22. Za svoj pozitívny posun v rebríčku o 2,06 bodu vďačí najmä veľmi dobrému výsledku svojich žiakov v maturitách z matematiky a maďarského jazyka.

Ďalšie informácie:  tu a  skoly.ineko.sk.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ineko.sk/clanky/nove-rebricky-skol-po-pandemii-s-top-vysledkami-ziaci-bratislavskeho-gymnazia-na-teplickej-sukromnej-sos-v-poprade-a-zs-sv-cyrila-a-metoda-kosice


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov