Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Európsky týždeň odborných zručností

Kategória: Aktuality

Európsky týždeň odborných zručností bude prebiehať od 14. – 18. októbra 2019 v Helsinkách. Súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností sú podujatia na lokálnej a medzinárodnej úrovni organizované od 1. septembra do 31. decembra 2019.

Hlavným zámerom Euróoskeho týždňa odborných zručností je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy s cieľom podporiť kvalitné zručnosti. Európsky týždeň odborných zručností je otvorený pre všetky organizácie podporujúce odborné vzdelávanie a prípravu v EÚ. Informácie o zapojení sa sú uverejnené na stránke Európskej komisie. Inštitúcie, ktoré organizujú podujatia venované týždňu, môžu informácie o podujatí vložiť priamo na európsku stránku iniciatívy, čím sa vytvorí unikátna databáza podujatí vo všetkých zapojených krajinách. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/22601-sk/europsky-tyzden-odbornych-zrucnosti/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov