Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

E-Testovanie 5-2018

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

NUCEM zverejnil testy, ktoré možno využiť na prípravu žiakov na Testovanie 5-2018.

Testy v elektronickej podobe absolvovali v dňoch 5. – 7. 11. 2018 žiaci z vyše 300 základných škôl, ktoré majú licencie do systému e-Test. Termín testovania je 21. november 2018 (streda). Testovanie je určené žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov