Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

E-testovania JESEŇ 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

NIVAM v období od 5. októbra do 16. novembra 2022 pre základné a stredné školy v systéme e-Test pripravil elektronické testy zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, matematiky, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, anglického jazyka (úroveň A2, B1 a B2) a aj testy overujúce čitateľskú a matematickú gramotnosť.

Tieto testy sú vhodné na opakovanie a prehlbovanie učiva z uvedených predmetov a sú v súlade s platnými vzdelávacími štandardmi pre ISCED 1, ISCED 2, resp. ISCED 3 (Štátny vzdelávací program) pre daný testovaný predmet.

Prihlasovanie na testovanieod 28. 9. od 8.00 hod. do 16. 11. 2022 do 8.00 hod. Termín testovania pre všetky druhy škôl: od 5. 10. od 8.00 hod. do 16. 11. 2022 do 12.00 hod. Termín sprístupnenia výsledkov: koniec novembra 2022 (žiaci svoj predbežný výsledok uvidia ihneď po ukončení testu).

Zdroj a ďalšie informácie: https://nivam.sk/merania/e-testovania/e-testovania-jesen-2022/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov