Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dotácie v roku 2019 - regionálne školstvo

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na dotácie v roku 2019

  • Obnova výchovy a vzdelávania - 13 500 eur,
  • Podpora organizačného zabezpečenia celoslovenských súťaží pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení - 59 200 eur,
  • Podpora vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení - 200 000 eur,
  • Podpora aktivít súvisiacich so zabezpečením špecializovanej dopravnej výchovy a praktického výcviku detí MŠ a žiakov ZŠ na detských dopravných ihriskách - 180 000 eur,
  • Výzva na dotáciu na zlepšenie a revitalizáciu materiálno-technického zabezpečenia ZŠ v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v základných školách - 4 800 000 eur,
  • Podpora výkonu kompetencií stavovských a profesijných organizácií podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave k učebným odborom a študijným odborom stredných odborných škôl, ku ktorým majú vecnú  pôsobnosť - 987 062 eur.

Zdroj: https://bit.ly/2GQ03vB

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov