Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dohodovacie konanie - jún 2018

Kategória: Aktuality

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho  školstva.

Do databázy pre výpočet finančných prostriedkov na rok 2018 boli premietnuté zmeny z dôvodu opráv počtov žiakov vykázaných v EDUZBERE 2017, zmien v sieti škôl a školských zariadení, dohodovacieho konania.

V rámci dohodovacieho konania boli dofinancované jazykové kurzy cudzincov, bazény, prevádzka skleníkov, prevádzka taviacich a chladiacich pecí v SOŠ sklárskej osobné náklady - pri dofinancovaní osobných nákladov bolo zohľadnené čerpanie miezd za prvý štvrťrok, počty žiakov a počty pedagógov na školách zriaďovateľa.

Zdroj a ďalšie informácie: 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov