Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Detský čin roka 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: detskycin.sk

21. ročník projektu Detský čin roka 2021 prebieha pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky pani Zuzany Čaputovej a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Do projektu sa môžu zapojiť žiaci 1. – 9. ročníka základných škôl a špeciálnych základných škôl a žiaci primy až kvarty osemročných gymnázií. 

Žiaci môžu správu o svojich skutkoch napísať najviac v rozsahu 1 strany A4. Žiaci môžu napísať aj o dobrom skutku, ktorý vykonali iné deti vo veku do 15 rokov. Do projektu je možné zaslať aj správu o kolektívnom dobrom skutku. Pri kolektívnom dobrom skutku je potrebné uviesť, koľko detí ho realizovalo. O dobrom skutku dieťaťa do 15 rokov môžu napísať aj pedagógovia a iné dospelé osoby. Skutky, o ktorých pisatelia píšu, musia byť už realizované a pravdivé. Doba realizácie dobrého skutku nie je časovo ohraničená.

Dobré skutky môžu byť zaslané do 30. júna 2021 prostredníctvom tohto prihlasovacieho formulára alebo poštou na adresu: OZ Detský čin roka, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.detskycin.sk/sk/projekt-dcr/prihlasovanie-pribehov.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov