Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Darčekové poukážky a sociálny fond

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Vyberáme u časti Riadenie školy

Sme rozpočtová organizácia, pri príležitosti Dňa učiteľov dávame zamestnancom darčekové poukážky, ktoré hradíme zo sociálneho fondu. Hodnotu darčekovej poukážky majú zamestnanci zdanenú a platia aj odvody. Môžem uhradiť poplatok za doručenie a balné zo sociálneho fondu? Ja som to doteraz robila tak, že som ho uhradila zo sociálneho fondu ako mylnú platbu a vrátila na účet sociálneho fondu z výdavkového účtu školy, takže poplatok bol hradený z výdavkov školy a nie zo sociálneho fondu.

Odpoveď: 

Darčekové poukážky bývajú často poskytované zamestnancom v rámci personálnej politiky zamestnávateľov ako nástroj motivačnej politiky. Poskytovanie takýchto poukážok zamestnancom podlieha dani z príjmov zo závislej činnosti a odvodom do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. Nákup darčekových poukážok sa uhrádza zo sociálneho fondu včítane poštovného resp. poplatku za doručenie a balenie.

Je nesprávne účtovať tento poplatok z výdavkov školy.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov