Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Činnosť MPC počas núdzového stavu

Kategória: Aktuality Autor/i: mpc-edu.sk

V súvislosti s núdzovým stavom platným od 1. 10. 2020 na obdobie 45 dní sa všetky vzdelávania a odborné podujatia naplánované v tomto období budú realizovať len online formou, prípadne budú presunuté na neskoršie obdobie alebo budú zrušené.

Všetky ostané naplánované činnosti MPC zostávajú nezmenené.

Účastníkov už otvorených skupín základného modulu funkčného vzdelávania a rozširujúcich modulov funkčného vzdelávania a účastníkov skupín s plánovaným prvým stretnutím v tomto období budú kontaktovať vedúci vzdelávacích  skupín a informovať ich o podmienkach vzdelávania v online prostredí počas trvania núdzového stavu.

Zdroj a ďalšie informácie: https://mpc-edu.sk/cinnost-mpc-pocas-nudzoveho-stavu


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov