Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Choré dieťa do škôlky do nepatrí

Kategória: Aktuality Autor/i: UVZ SR

Ranný filter musia cez zodpovedné osoby (zväčša pedagógov) zo zákona zabezpečiť prevádzkovatelia predškolských zariadení v zmysle ochrany zdravia detí v rámci ich pobytu v materskej škole. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia totiž uvádza, že v predškolskom zariadení môže byť umiestnené iba dieťa, ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.

Fyzické osoby – podnikatelia i právnické osoby, ktoré prevádzkujú predškolské zariadenie, musia zabezpečiť, aby každý deň zodpovedná osoba zisťovala, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie. Rovnako musia zabezpečiť, aby zodpovedná osoba prijala dieťa podozrivé z ochorenia iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu príslušným ošetrujúcim lekárom. Ak sa počas dňa u dieťaťa prejavia príznaky akútneho prenosného ochorenia, je povinná ho od ostatných izolovať, zabezpečiť nad ním dočasný dohľad a okamžite informovať zákonného zástupcu,“ hovorí doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca Odboru hygieny detí a mládeže ÚVZ SR.

Aké ochorenia trápia deti najčastejšie

U škôlkarov sa pomerne často vyskytujú zápaly slizníc horných dýchacích ciest. Väčšinou ide o banálne ochorenie nosohltana, ktoré sa však v detskom veku môže skomplikovať rozšírením infekcie do stredného ucha, prínosových dutín, hrtanu a priedušiek, prípadne do pľúc. Pôvodcami ochorení bývajú vírusy alebo baktérie, nákaza sa obvykle šíri kvapôčkovou infekciou. O spôsobe liečby rozhoduje vždy pediater, ktorý rozlíši, o aké ochorenie ide. V prípade vírusových ochorení ide o symptomatickú liečbu – podávanie liekov proti horúčke, vitamínov a čajov. Pri bakteriálnych ochoreniach je nevyhnutná antibiotická liečba.

Zdroj a celé znenie správy: https://bit.ly/2BNoGpM


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov