Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktualizovaný manuál - Školský semafor

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo aktualizovaný manuál Školský semafor ku dňu 9. septembru 2021.

Manuál je aktualizovaný k 9. 9. 2021 z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradom vereného zdravotníctva SR, ktorá skracuje dĺžku karantény a z dôvodu doplnenia informácií o možnosti financovania navýšených mzdových výdavkov škôl spojených s paralelným prezenčným a dištančným vzdelávaním v školách. O zvýšené mzdové náklady, ktoré škole vzniknú v súvislosti s paralelným zabezpečovaním prezenčného a dištančného vzdelávania v oranžovej alebo červenej fáze tohto manuálu, môže zriaďovateľ požiadať formou dohodovacieho konania. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce samotestovanie. Pokiaľ žiak nebol testovaný PCR testom a nemá výnimku z karantény, môže všeobecný lekár pre deti a dorast indikovať vykonanie testu na protilátky proti ochoreniu COVID-19 po ukončení 10-dňovej karantény žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 a po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Karanténu možno ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a - výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny.

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/20698.pdf a https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov