Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Vybrané faktory kariérového vývinu žiakov

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Viktor Gatial, PhD. Rubrika: Teória vyučovania Zo seriálu: Kariérové sprevádzanie a poradenstvo

Téma kariérového vývinu človeka je jednou z tých, ktoré si vzhľadom na svoju závažnosť zasluhujú podrobné preskúmanie a dôslednú implementáciu poznatkov skúmania nielen v školskej praxi. Kariérové rozhodnutie, ktoré by malo byť výsledkom kariérového vývinu v príslušnom vývinovom štádiu jednotlivca, je krokom, ktorý môže (pozitívne alebo negatívne) ovplyvniť celý jeho ďalší život. Ide o druhý významný medzník kariérového vývinu. Prvým je zaškolenie dieťaťa. Medzi oboma možno pozorovať paralelu. Akákoľvek chyba pri rozhodovaní v každom z týchto medzníkov môže znamenať okamžite, resp. v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti prejavujúce sa problémy. Identifikovať možno aj markantný rozdiel v týchto medzníkoch. Ten spočíva v miere samostatnosti jednotlivca, ktorú spoločnosť od neho v rozhodovaní požaduje. V živote predškoláka je samostatnosť minimálna, rozhodujú za neho rodičia, inštitúcie. Dospievajúci by mal však vykazovať primeranú mieru osobnostnej identity, ktorá mu dovolí rozhodnúť sa s využitím len miernej pomoci rodičov, iných osôb, inštitúcií, a to správne, či už v smere štúdia alebo profesie.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk