Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i RNDr. Mária Nogová, PhD.

OZ Vzdelávanie 21

Počet článkov autora: 5


Pracovný zošit ako súčasť hodnotiaceho portfólia žiaka

Cieľom príspevku je ukázať, že máme k dispozícii aj iné nástroje, ako je ústne skúšanie alebo test k tomu, aby sme mohli žiaka hodnotiť buď formatívne alebo pri stanovení objektívnych kritérií ho hodnotiť aj sumatívne. Okrem učebníc možno používať...

Učenie sa o miestnej krajine v miestnej krajine

Miestnu krajinu môžeme vnímať tromi spôsobmi: ako (1) učenie sa o miestnej krajine, (2) učenie sa v miestnej krajine a (3) učenie sa prostredníctvom miestnej krajiny. Cieľom príspevku je navrhnúť niekoľko tém, aktivít a úloh pre žiakov tak, aby pr...

Tvorivá trieda – využitie témy koronavírusu k dosiahnutiu kľúčových kompetencií vo vzdelávaní

Od marca sú školy zatvorené, učitelia hľadajú možnosti vzdelávanie na diaľku. V príspevku uvádzame návod využitia témy koronavírusu k dosiahnutiu kľúčových kompetencií žiakov, ktorí nemajú informácie o pandémii a následne sa u nich objavuje strach...

Questing vo vzdelávaní – s kráľovskými korunkami spoznávame Bratislavu

V príspevku prinášame nový pohľad ako učiť o ľubovoľnom mieste tak, aby ste ho spoznávali objavovaním. Potreba efektívnych metód vyučovania založených na zvýšení motivácie študentov k získavaniu vedomostí je frekventovanou témou v poslednom desaťr...

Na expedíciách za poznávaním Slovenska

Našou snahou je, aby sa učenie vlastivedy v 4. ročníku základnej školy nestalo vymenovávaním miest, pohorí riek, ktoré sa na Slovensku nachádzajú alebo vymenovaním osobností, ktoré žiakom nič nehovoria a nevedia sa s nimi stotožniť, ale stalo sa z...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk