Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Mediácia – využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov

Dátum: Autor/i: - Rubrika: Príklad z praxe

Inovačné vzdelávanie s názvom „Mediácia – využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov“, ktoré úspešne absolvovali pedagogickí zamestnanci Spojenej školy F. Rákócziho z Kráľovského Chlmca v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, priniesol množstvo zaujímavých aktivít. Cieľom inovačného vzdelávania je inovovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti komunikácie s využitím mediačných zručností na úrovni triedy, skupiny v problematike predchádzania a riešenia konfliktov. Vzdelávanie sa uskutočnilo formou zážitkového učenia, prípadových štúdií a modelových situácií.

Pedagogickí zamestnanci sa v rámci inovačného vzdelávania naučili, ako pracovať s vlastným napätím v konflikte, ale aj ako rozvíjať mediačné zručnosti žiakov v triede tak, aby pomoc smerovala k zmierňovaniu konfliktov a a obrusovaniu hrán spornej komunikácie. Cieľom aktivít so žiakmi v triedach je pomôcť im spoznať blížiaci sa konflikt, vedieť ho spracovať, správne usmerniť a v prípade potreby aj rozumne riešiť. Prostredníctvom aktivít realizujeme prevenciu pred sociálno-patologickými javmi, opatrenia na ochranu detí pred negatívnymi vzormi správania. Mediačné zručnosti nám pomáhajú pri odhaľovaní šikanovania, znižujeme množstvo vzájomne prejavovaných verbálnych útokov medzi spolužiakmi, zvnútorňujeme prejavy vzájomnej tolerancie v triedach s prítomnosťou detí s poruchami učenia a správania, pomáhame odstraňovať bariéry vyplývajúce z rozdielneho socioekonomického postavenia rodiny, kultúrnych rozdielov a v nemalej miere pomáhame predchádzať odcudzeniu detí od školského prostredia v dôsledku prvých nepríjemných pocitov zo zlyhania.

Obsah tréningových aktivít je zameraný na: konflikty (prejavy, príčiny, riešenia), pozorovanie a scitlivovanie vnímania deja, aktívne počúvanie, uhly pohľadu, komunikácia, emócie, reflexiu, diskusie, stratégie rozhodovania, mediačný procese. V príspevku ponúkame príklady aktivít, ktoré možno použiť pri zmierňovaní napätia v triede.

Aktivity zamerané na tréning aktívneho počúvania

Hra: Aktivita – Snehová víchrica

Cieľ: Naučiť žiakov aktívnemu počúvaniu. Trénovať zadávanie jasných pokynov a inštrukcií tak, aby im druhá strana porozumela. Rozvíjať u žiakov dôveru, empatiu.
Cieľová skupina: žiaci 5. až 9. ročníka (základnej školy, resp. špeciálnej základnej školy).
Forma: zážitkové učenie, práca v o dvojiciach.
Metódy: hra, analýza situácie, diskusia, reflexia, sebareflexia.
Pomôcky: šatky na zaviazanie očí, magnetofónová nahrávka víchrice, rôzne prekážky v podobe telovýchovného náradia a náčinia (žinenky, gymnastické kruhy, lavička atď.)
Zadanie: Dvaja žiaci sa stratili v snehovej víchrici a pokúšajú sa dostať domov. Jeden zo žiakov je „nevidiaci“. Úlohou druhého žiaka je doviesť nevidiaceho kamaráta bezpečne cez prekážky do cieľa. „Nevidiaci“ žiak má šatkou zaviazané oči. V pároch idú cez rôzne prekážky, napr. snežný tunel (gymnastické kruhy), zamrznutú rieku (žinenka), zasnežený most (lavička) - snažia sa, aby sa ani jeden vo víchrici nestratil, aby neostal sám. Keď sa dostanú do bezpečia, vymenia si úlohy.
Trénujeme: komunikáciu (modulácia hlasu, jasné zadanie), aktívne počúvanie, pozornosť, pravo-ľavú orientáciu, orientáciu v priestore, rozbor situácie – vlastnosti dôležité pre upokojenie situácie a empatiu - schopnosť vžiť sa do situácie toho druhého.
Aktivita si vyžaduje: pokoj, pozitívny prístup, jasné pravidlá, dôveru, trpezlivosť, ticho okolia.
Zhodnotenie: Aktivita pomohla uvedomiť si žiakom, ako dôležité je aktívne počúvanie. Pre väčšinu žiakov bolo ťažšie byť v role „nevidiaceho“.
Pre navigátora je dôležité: správne smerovanie, orientovanie v stranách, zachovanie pokoja, trpezlivosť, empatia, povzbudenie, jasné a presné zadávanie pokynov.
Pre „nevidi

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk