Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Metakognitívne nástroje formatívneho hodnotenia

Dátum: Autor/i: doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. , PaedDr. Ján Guniš, PhD. , doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Rubrika: Hodnotenie

Príspevok je v poradí piatym zo série príspevkov venovaných formatívnemu hodnoteniu. Je zameraný na charakteristiku metakognície, jej významu pre učenie sa, prehľadu vybraných metakognitívnych nástrojov formatívneho hodnotenia vo výučbe. Autori hľadajú odpovede na otázky - Ako tieto metakognitívne ciele prenikajú do povedomia a následnej praxe samotných pedagógov? Čo presne majú učitelia robiť, aby žiaci tieto ciele dosiahli? Pozornosť v príspevku venujú aj problémovým stránkam spojeným s implementáciou metakognitívnych nástrojov formatívneho hodnotenia do výučby.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk