Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Žiaci s poruchou pozornosti a vybrané intervenčné techniky

Dátum: Autor/i: Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD. Rubrika: Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

V príspevku, ktorý je zhrnutím výskumných zistení, sme sa venovali téme porúch pozornosti vo vyučovaní na základných školách na Slovensku. Rozoberáme poruchy pozornosti a hyperaktivity, ako ju definujú odborníci v oblasti pedagogiky a psychológie, pedagogickí zamestnanci, resp. nepedagogickí odborníci na Slovensku aj v zahraničí. Z odbornej diskusie vyplynuli otázky, ktorým venujeme pozornosť - Ktoré oblasti vzdelávania považujú odborníci za najproblematickejšie vo vzťahu k žiakom, ktorých mnohí považujú za žiakov s poruchou pozornosti? Aké sú možnosti intervencie priamo vo vyučovacom procese? Aké sú možné alternatívne prístupy k týmto žiakom.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk