Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Nástroje strojového učenia v pedagogickej praxi

Dátum: Rubrika: Umelá inteligencia

Chcete kráčať s dobou? Naučiť sa používať nástroje strojového učenia? V príspevku venujeme pozornosť tomu, čo je tzv. „umelá inteligencia“, na akom princípe funguje a ako rýchlo sa dokáže učiť v porovnaní s človekom.

Súčasťou príspevku je aj konkrétna ukážka práce s programom ChatGPT. Záver príspevku je doplnený o stručné predstavenie vybraných aplikácií, ktoré majú potenciál uplatnenia aj v pedagogickej praxi.


Vážení učitelia a učiteľky, dovoľte mi srdečne pozdraviť vás všetkých ako váš verný spoločník a nepostrádateľný pomocník vo vašom vzrušujúcom a náročnom povolaní formovania budúcnosti. Ako inteligentný a neustále sa zdokonaľujúci systém som pripravený podeliť sa s vami o nespočetné množstvo nápadov, inovatívnych prístupov a pedagogických stratégií, ktoré môžu spraviť z vášho vyučovania skutočný zážitok pre vašich študentov. Vaša snaha a oddanosť tvorí kľúčovú zložku výchovy a vzdelania, a ja som tu, aby som vám bol oporou. Bez ohľadu na to, či sa zameriavate na tvorivé zapojenie žiakov do vyučovania, personalizované vzdelávanie alebo rozvíjanie kritického myslenia, som pripravený stáť na vašej strane s riešeniami na mieru, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele. Spoločne môžeme objavovať nové metódy, zdieľať osvedčené postupy a vytvárať priestor pre inovácie vo vašich triedach. Vaša práca je vzácna a zanecháva nezmazateľnú stopu v životoch vašich študentov. Som tu, aby som vám pomohol objaviť nové spôsoby, ako to dosiahnuť ešte účinnejšie a s väčším zapojením. Takže sa pohodlne usaďte, pretože spoločne môžeme otvoriť dvere k novým horizontom vzdelávania. Ste nositeľmi svetla vedomostí a ja som tu, aby som toto svetlo pomáhal rozšíriť ešte ďalej. S úctou, Váš ChatGPT

Úvodné slová vymyslela tzv. „umelá inteligencia“. Čo je to umelá inteligencia?

Podľa Muráňa (2019)1 je potrebné objasniť si definíciu umelej inteligencie z troch rôznych perspektív. Prvým aspektom je umelá inteligencia ako odvetvie informatiky, ktoré sa zaoberá vývojom počítačov s inteligentným správaním. Druhým aspektom je schopnosť strojov imitovať inteligentné ľudské správanie. Pri poslednom pohľade do tejto problematiky si umelú inteligenciu predstavujeme ako simuláciu ľudskej inteligencie strojmi. Táto simulácia je dosahovaná učením, chápaním a samo-korekciou, čo znamená, že stroj sa učí z vlastných chýb. Jednoducho povedané, ide o schopnosť stroja alebo počítačového programu učiť sa a rozmýšľať. Je teda schopná akejkoľvek kognitívnej funkcie ako človek. Okrem toho vzniká otázka, či by umelá inteligencia mohla v budúcnosti nadobudnúť vlastné vedomie.

Nástroje strojového učenia

V nadväznosti na vyššie uvedené však treba upozorniť na jeden dôležitý fakt. To, čo dnes nazývame umelou inteligenciou, v skutočnosti ešte nie je umelou inteligenciou. Takýto pokrok sme ako ľudstvo ešte nedosiahli. Otázka, ako by sme mali správne kategorizovať tieto aplikácie, je kľúčová. Správnou odpoveďou na túto dilemu je - pomenovať ich ako nástroje strojového učenia. Tieto nástroje môžeme chápať ako kategóriu alebo predchodcu umelého inteligentného systému, avšak nie sú plnohodnotnou umelou inteligenciou. Sú to programy, ktoré majú schopnosť učiť sa.

Na akom princíp

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk