Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so žiackym poradným výborom predstavujú program BUDDY

Dátum: Rubrika: Informujeme, upozorňujeme

Čo je Buddy program?Ide o neformálny kamarátsky vzťah dvoch žiakov, z ktorých jeden je skúsenejší a v škole sa dobre orientuje a druhý žiak prichádza do školy ako nováčik a potrebuje podporu. Buddy programy sú rozšírené v školách po celom svete a ich hlavnou úlohou je pomoc pri začleňovaní nového žiaka do systému a kolektívu školy. Tieto programy fungujú tak, že novému žiakovi je priradený buddy (žiak 2. stupňa ZŠ alebo študent SŠ), ktorý tohto žiaka (zverenca) v začiatkoch sprevádza v škole, prispieva k úspešnému zvládaniu školských povinností, pomáha mu začleniť sa do kolektívu školy, trávi s ním čas a pomáha mu cítiť sa bezpečne a prijato v novom prostredí. Dobrovoľníkov aj nových žiakov počas programu sprevádza supervízor z radov zamestnancov škôl, ktorý dohliada na bezpečný a efektívny priebeh programu. 

Základné informácie na zavedenie buddy programu

Nový program BUDDY vznikol z iniciatívy žiakov a študentov v Žiackom poradnom výbore, ktorí sa chceli aktívne pričiniť o lepšiu a rýchlejšiu integráciu nových spolužiakov a spolužiačok z Ukrajiny. Odborníci zo Štátneho pedagogického ústavu pripravili metodiku a ďalšie dokumenty a formuláre, ktoré môžu školám pomôcť v realizácii takejto formy podpory. Program slúži ako doplnok k aktivitám na školách, kde sa začleňujú deti z Ukrajiny. Návody však môžu slúžiť ako pomôcka aj pri procese adaptácie ďalších detí cudzincov, ktorých rodiny prichádzajú na Slovensko z iných krajín.

Kto je supervízor? Supervízor je učiteľ/ka alebo odborný/á zamestnanec/zamest

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk