Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Školský podporný tím

Dátum: Rubrika: Legislatíva

V príspevku priblížime postavenie školského podporného tímu v systéme poradenstva a prevencie. Uvedieme zadefinovanie školského podporného tímu, jeho zloženie a jeho úlohy. Zdôrazníme niektoré zmeny v legislatíve, ktoré sa týkajú práve školského podporného tímu v kontexte zmeny systému poradenstva a prevencie.

/redakcia/

Podľa § 130 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“):

„V systéme poradenstva a prevencie sa vykonáva odborná činnosť, ktorou je poradenská činnosť, psychologická činnosť, pedagogická činnosť, špeciálno-pedagogická činnosť, logopedická činnosť, liečebno-pedagogická činnosť a sociálno-pedagogická činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.“

Poradenská činnosť sa poskytuje deťom a ich zákonným zástupcom, zástupcom zariadenia, ale aj pedagogickým a odborným zamestnancom. Systém poradenstva a prevencie tvoria zariadenia poradenstva a prevencie – centrum poradenstva a prevencie a špecializované centrum poradenstva a prevencie, ďalej pedagogickí alebo odborní zamestnanci školy a školský podporný tím. Odborná činnosť sa uskutočňuje prostredníctvom piatich podporných úrovní.

Školský podporný tím v školskom zákone

Oporu v zriaďovaní školských podporných tímov dáva aj legislatíva. Riaditeľ materskej školy sa môže opierať o § 28 zákona č. 245/2008 Z. z., ktorý uvádza, že v materskej škole môže pôsobiť aj pedagogický asistent, školský digitálny koordinátor, odborní zamestnanci, školský podporný tím a zdravotnícky pracovník podľa § 152a zákona č. 245/2008 Z. z.

Rovnako je to aj pre základné školy, kde § 30 zákona č. 245/2008 Z. z. uvádza, že v základnej škole môže pôsobiť aj pedagogický asistent, školský digitálny koordinátor, odborní zamestnanci, školský podporný tím a zdravotnícky pracovník podľa § 152a zákona č. 245/2008 Z. z.

Podľa vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole, ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2022, v rámci hodnotenia žiaka sa jeho správanie hodnotí v spolupráci so školským podporným tímom, ak v základnej škole pôsobí, resp. so zariadením poradenstva a prevencie.

Uvedené platí aj pre stredné školy, kde § 33 ods. 14 zákona č. 245/2008 Z. z. definuje, že v strednej škole môže pôsobiť aj pedagogický asistent, školský digitálny koordinátor, odborní zamestnanci a školský podporný tím.

Školský podporný tím v zákone o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Definovanie školského podporného tímu a jeho úloh nájdeme aj v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“). Podľa § 84a zákona č. 138/2019 Z. z. riaditeľ materskej šk

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk