Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Mário Petlák

Počet článkov autora: 2


Prevrátené vyučovanie a jeho využitie v edukácii

NÁMETY REALIZÁCIE PREVRÁTENEJ HODINY Súčasná doba je výrazne poznamenaná inováciami. V našich podmienkach je požiadavka inovácií ešte naliehavejšia, čo vyplýva aj z hodnotenia výsledkov PISA. V školách musíme pracovať skutočne tvorivo. Časopisy D...

Integrované tematické vyučovanie

V literatúre sa často píše, že metódy, ktorými pracujú učitelia, ­patria do repertoáru vyučovacích metód minulých rokov. Pretrvávajúce vyučovacie metódy zamestnávajú viac učiteľa ako žiakov. Hoci tento pohľad na vyučovanie nemôžeme rozumieť doslov...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk