Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

ÚZKOSŤ – príznaky, spúšťače a jej zvládanie

Dátum: Rubrika: Poradňa

Únava, vyhorenie sprevádzané emóciami smútku či hnevu sa stali bežnými javmi v našich životoch. V dnešnej dobe sa čoraz viac stretávame aj s úzkosťou. Často ide o normálnu reakciu na nahromadený stres, dlhodobo prevládajúcu únavu, vyčerpanosť, ktorá nie je vyvážená dostatočným odpočinkom, spánkom.

Čo je úzkosť?

V literárnych zdrojoch je úzkosť definovaná ako negatívny emocionálny stav, ktorý sa vyznačuje napätím, nervozitou, vnútorným nepokojom, ale aj očakávaniami hroziaceho nebezpečenstva spojeného s obavou pred budúcimi udalosťami. V užšom slova zmysle ide o strach v generalizovanej podobe „strach z ničoho“. Existuje niekoľko typov úzkosti, ktoré sa líšia podľa príčin, príznakov a závažnosti (napr. generalizovaná úzkosť, separačná úzkosť, rôzne druhy fóbií). 

Aké sú príznaky úzkosti?

Medzi príznaky možno zaradiť rýchly srdcový rytmus, rýchle dýchanie, problémy so spánkom, napätie vo svaloch, potenie, nevoľnosť, zovretie žalúdka. Medzi psychické príznaky patrí pocit ohrozenia, ťažkosti s koncentráciou aj depresívne stavy. Úzkosť môžu charakterizovať aj negatívne myšlienky. Emócie, ktoré sprevádzajú úzkosť, sú podobné ako pri strachu a zmätenosti. Pri zvýšenom strese dostáva zabrať hlava, krčná chrbtica, dochádza k stuhnutiu svalov.

Čo môže byť spúšťačom úzkosti?

Spúšťače úzkosti sú individuálne a závisia od osobnostných faktorov, zažitých skúseností, emočného nastavenia človeka, jeho citlivosti voči rôznym podnetom. Spravidla to môže byť stupňujúci tlak na výkon, rôzne sociálne situácie, napr. obava komunikovať pred verejnosťou, byť centrom pozornosti. Spúšťačom môže byť časový zhon, obava z budúcnosti, neistota, ale aj rôzne traumatické udalosti z minulosti či pretrvávajúci neúspech.

Ak nevieme riešiť konflikty konštruktívne, spúšťačom úzkostných stavov môže byť aj predstava konfliktu a jeho riešenia.

Ako možno zvládať úzkosti?

  • Dbajme na dostatočný a hlavne kvalitný spánok.
  • Relaxujme (naučme sa dýchacie techniky, uvoľňovacie cvičenia, meditujme). Ide o prirodzený proces pre naše telo, napr. dychovými cvičeniami môžeme eliminovať začínajúcu úzkosť, resp. jej predchádzať. Niektorí jedinci dávajú prednosť aromaterapii.
  • Zaraďme do svojho dňa fyzickú aktivitu. Pravidelný pohyb, prechádzky uvoľňujú napätie.
  • Venujme sa záľubám (maľovaniu, práci v záhrade a pod.).
  • Spoznajme mindfulness (plnú pozornosť) – ide o techniku, ktorá nám pomáha sústrediť sa na prítomný okamih. Sústreďme sa na jednu vec, ktorá si vyžaduje maximálnu pozornosť.
  • Doprajme si digitálny detox. Na určitý čas opusťme sociálne siete, nevenujme pozornosť správam v médiách. Často nás zásobujú negatívnymi správami, ktoré v nás môžu stupňovať úzkostné stavy.
  • Nebojme sa vyhľadať pomoc, prijať ju, otvorene rozprávať o svojich pocitoch, prežívaní.


Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk