Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Gabriela Zábušková

Počet článkov autora: 7


Obsah výchovy mimo vyučovania (2.)

TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY V prvej časti článku sme sa zamerali na objasnenie pojmov. Vychádzali sme z charakteristiky tematických oblastí výchovy ako najdôležitejšej časti výchovného programu školského zariadenia a ako najdôležitejšieho prvku obs...

Obsah výchovy mimo vyučovania (1.)

TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY Štátne výchovné programy odzrkadľujú zmeny aj vo výchove a vzdelávaní v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Pedagogickou výzvou sa stáva koncepcia neformálneho vzdelávania a integrácia neformálneho vzdelávania v...

Malý sprievodca tvorbou výchovného programu ŠKD (2.)

MOTIVÁCIA K VYTVÁRANIU SPOLUPRACUJÚCICH TÍMOV Článok je pokračovaním príspevku v Didaktike 6/2023, kde sme sa venovali významu a vlastnostiam výchovného programu ŠKD, poukázali na legislatívne zmeny v kontexte realizovaných reformných krokov a na...

Malý sprievodca tvorbou výchovného programu ŠKD

Východiská tvorby výchovného programu ŠKD  V príspevku odpovedáme na otázky týkajúce sa inovovaného obsahu Štátneho výchovného programu pre školský klub detí. Našim cieľom je upozorniť na dobré pedagogické skúsenosti. Štátny výchovný program pre š...

Otvorený klub - inovácie v manažovaní klubu ŠKD

Inovácie v manažovaní oddelení školského klubu detí reflektujú aj pedagogickí zamestnanci, ktorí sa stretávajú s dopadom vonkajších vplyvov na svoju pedagogickú činnosť. V druhej časti príspevku ponúkame návrh realizácie otvoreného klubu, ktorý pr...

Otvorený klub – inovácie v manažovaní oddelení ŠKD (1.)

V príspevku ponúkame vychovávateľom formu, ale aj metódu inovácie v manažovaní a práci školského klubu detí cestou otvoreného klubu. Opierame sa o overenú skúsenosť vychovávateľov v ich pedagogickej praxi. V prvej časti príspevku sa zameriavame na...

Plánovanie v práci vychovávateľa

V súčasnej dobe sme svedkami diskusií k problematike plánovania v práci vychovávateľa. Ako dôvod mýtu k zrušeniu plánovania sa uvádza novelizovanie a rušenie legislatívnych noriem, kde bolo plánovanie striktne identifikované (výchovné osnovy, vých...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk