Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Judikáty

Všeobecne záväzné nariadenie obce v otázke začatia, rozšírenia a zmene podnikateľskej činnosti; normotvorná právomoc obce a právo podnikať

Spzn: II. ÚS 70/97 Prameň: Zb.Us. Zväzok: 1 Ročník: 1998 Strana: 231 Číslo: 12/1998

Judikáty

Ochrana vlastníckeho práva. Zmiernenie krívd podľa reštitučných predpisov.

Spzn: II. ÚS 249/2011 Prameň: ZSP. Zväzok: 3 Ročník: 2012 Strana: 119 Číslo: 22/2012

Judikáty

Preskúmateľnosť rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov

Spzn: I. ÚS 356/08 Prameň: Zb.Us. Číslo: 72/2008

Judikáty

Všeobecne záväzné nariadenie obce a obmedzenie súkromného života

Spzn: II. ÚS 94/95 Prameň: Zb.Us. Zväzok: 1 Ročník: 1995 Strana: 104 Číslo: 10/1995

Judikáty

Znemožnenie výkonu petičného práva

Spzn: II. ÚS 44/2000 Prameň: Zb.Us. Zväzok: 1 Ročník: 2001 Strana: 163 Číslo: 10/2001

Judikáty

Normotvorná právomoc orgánov územnej samosprávy

Spzn: II. ÚS 19/97 Prameň: Zb.Us. Zväzok: 1 Ročník: 1997 Strana: 118 Číslo: 8/1997

Judikáty

Obmedzenie základných práv normotvornou činnosťou obce

Spzn: I. ÚS 56/2000 Prameň: Zb.Us. Zväzok: 1 Ročník: 2001 Strana: 110 Číslo: 5/2001

Judikáty

Právomoc obce pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

Spzn: III. ÚS 100/02 Prameň: Zb.Us. Zväzok: 1 Ročník: 2003 Strana: 57 Číslo: 4/2003

Judikáty

Všeobecne záväzné nariadenie obce a obmedzenie základných práv a slobôd

Spzn: II. ÚS 59/97 Prameň: Zb.Us. Zväzok: 1 Ročník: 1997 Strana: 278 Číslo: 18/1997

Judikáty

Normotvorná právomoc, vlastníctvo a podnikanie obce

Spzn: III. ÚS 1/2000 Prameň: Zb.Us. Zväzok: 1 Ročník: 2000 Strana: 53 Číslo: 4/2000

Judikáty

Právo na súdnu ochranu. Preskúmanie správnych rozhodnutí

Spzn: I. ÚS 351/2010 Prameň: Zb.Us. Číslo: 67/2011

Judikáty

Normotvorná právomoc obce a mesta

Spzn: II. ÚS 8/97 Prameň: ASPI

Judikáty

Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov

Spzn: IV. ÚS 278/08 Prameň: Zb.Us. Číslo: 21/2009

Judikáty

Normotvorná právomoc obce a ochrana niektorých ústavných práv, podmienky chovu a držania zvierat

Spzn: II. ÚS 7/1999 Prameň: Zb.Us. Zväzok: 1 Ročník: 1999 Strana: 151 Číslo: 6/1999

Judikáty

Normotvorná činnosť obce

Spzn: I. ÚS 54/2000 Prameň: Zb.Us. Zväzok: 1 Ročník: 2001 Strana: 119 Číslo: 6/2001

Judikáty

Normotvorná právomoc obce podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky

Spzn: I. ÚS 53/00 Prameň: Zb.Us. Zväzok: 1 Ročník: 2002 Strana: 80 Číslo: 5/2002

Judikáty

Ústavné postavenie územnej samosprávy a pracovnoprávna subjektivita obce

Spzn: PL. ÚS 5/97 Prameň: Zb.Us. Zväzok: 1 Ročník: 1997 Strana: 452 Číslo: 29/1997

Judikáty

Konanie o preskúmaní rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov

Spzn: IV. ÚS 1/07 Prameň: Zb.Us. Zväzok: 1 Ročník: 2007 Strana: 552 Číslo: 51/2007