Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Schválený 24. 6. 2009 Účinný 1. 11. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2018 Zrušený: 1. 9. 2019  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov

o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov

Schválený 9. 7. 2002 Účinný 29. 8. 2002 Zrušený: 1. 1. 2013  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

Schválený 11. 12. 2013 Účinný 1. 1. 2014  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o základnej škole, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 320/2008 Z. z.

o základnej škole, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 320/2008 Z. z.

Schválený 6. 7. 2011 Účinný 1. 9. 2011 Zrušený: 1. 7. 2022  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o stredných školách

o stredných školách

Schválený 24. 6. 2009 Účinný 1. 9. 2009 Novelizovaný: 1. 10. 2014 Zrušený: 1. 4. 2015  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o ukončovaní štúdia na stredných školách

o ukončovaní štúdia na stredných školách

Schválený 23. 7. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 2. 7. 2022 Zrušený: 1. 7. 2022  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o školskom internáte

o školskom internáte

Schválený 3. 6. 2009 Účinný 1. 7. 2009 Zrušený: 1. 2. 2022  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o jazykovej škole

o jazykovej škole

Schválený 23. 7. 2008 Účinný 1. 9. 2008  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním

o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním

Schválený 23. 7. 2008 Účinný 1. 9. 2008  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

Schválený 3. 6. 2009 Účinný 20. 6. 2009  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme

o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme

Schválený 14. 8. 2009 Účinný 1. 11. 2009 Zrušený: 1. 2. 2014