Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Schválený 5. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Schválený 24. 6. 2009 Účinný 1. 11. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2018 Zrušený: 1. 9. 2019  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o odbornom vzdelávaní a príprave

o odbornom vzdelávaní a príprave

Schválený 23. 4. 2009 Účinný 1. 9. 2009 Novelizovaný: 1. 4. 2015  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Schválený 21. 6. 2007 Účinný 1. 9. 2007 Novelizovaný: 31. 12. 2021  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Schválený 7. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov

o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov

Schválený 9. 7. 2002 Účinný 29. 8. 2002 Zrušený: 1. 1. 2013  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

Schválený 11. 12. 2013 Účinný 1. 1. 2014  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o materskej škole, mení a dopĺňa zákon č. 306/2008 Z. z.

o materskej škole, mení a dopĺňa zákon č. 306/2008 Z. z.

Schválený 15. 7. 2009 Účinný 1. 9. 2009 Zrušený: 1. 1. 2022  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o základnej škole, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 320/2008 Z. z.

o základnej škole, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 320/2008 Z. z.

Schválený 6. 7. 2011 Účinný 1. 9. 2011  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o stredných školách

o stredných školách

Schválený 24. 6. 2009 Účinný 1. 9. 2009 Novelizovaný: 1. 10. 2014 Zrušený: 1. 4. 2015  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o ukončovaní štúdia na stredných školách

o ukončovaní štúdia na stredných školách

Schválený 23. 7. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 9. 2020  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o špeciálnych školách

o špeciálnych školách

Schválený 6. 8. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o špeciálnych výchovných zariadeniach

o špeciálnych výchovných zariadeniach

Schválený 6. 8. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o umeleckej škole, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 324/2008 Z. z.

o umeleckej škole, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 324/2008 Z. z.

Schválený 15. 7. 2011 Účinný 1. 9. 2011  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe

o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe

Schválený 15. 7. 2009 Účinný 1. 9. 2009  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o školskom internáte

o školskom internáte

Schválený 3. 6. 2009 Účinný 1. 7. 2009  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o jazykovej škole

o jazykovej škole

Schválený 23. 7. 2008 Účinný 1. 9. 2008  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním

o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním

Schválený 23. 7. 2008 Účinný 1. 9. 2008  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie

o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie

Schválený 6. 8. 2008 Účinný 1. 9. 2008  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

o škole v prírode

o škole v prírode

Schválený 23. 7. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2021