Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Judikáty

Rozhodnutie riaditeľa školy

Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2015 Strana: 190 Číslo: 41/2015

Judikáty

Záväznosť legislatívnych pravidiel

Prameň: Zb.Us. Číslo: 5/2008

Judikáty

§ 105 ods. 3 OSP

Prameň: ASPI

Judikáty

v spore o právomoc

Prameň: ASPI

Judikáty

Zásah do vecí samosprávy

Prameň: Zb.Us. Zväzok: 2 Ročník: 2004 Strana: 1092 Číslo: 136/2004

Judikáty

Nezaočkovanie maloletého dieťaťa

Prameň: ASPI

Judikáty

Očkovanie maloletých detí

Prameň: Zb.NS Zväzok: 5 Ročník: 2015 Strana: 50 Číslo: 68/2015

Judikáty

Výklad a aplikácia právnej normy

Prameň: Zb.NS Zväzok: 6 Ročník: 2011 Strana: 65 Číslo: 102/2011