Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Judikáty

Záujmové združenie občanov

Spzn: 3 Tz 17/98 Prameň: Zb.NS Zväzok: 2 Ročník: 1999 Strana: 17 Číslo: 25/1999

Judikáty

Odvolanie hlavného kontrolóra

Spzn: 6 Usam 2/2018 Prameň: Zb.NS Zväzok: 6 Ročník: 2019 Strana: 81 Číslo: 66/2019

Judikáty

Odvolanie z funkcie hlavného kontrolóra

Spzn: 1 KO 36/2018 Prameň: JNS.

Judikáty

Preloženie sudcu Najvyššieho súdu SR do iného kolégia.

Spzn: I. ÚS 71/2012 Prameň: ASPI

Judikáty

17 664,50 eur s prísl.

Spzn: 7Cdo/107/2018 Prameň: ASPI

Judikáty

katastrálne veci

Spzn: 3Sžrk/5/2019 Prameň: ASPI

Judikáty

400 920 eur s prísl.

Spzn: 3Cdo/188/2019 Prameň: ASPI

Judikáty

uložení pokuty 500 eur stavebný zákon

Spzn: 3Asan/5/2018 Prameň: ASPI

Judikáty

poľovníctvo

Spzn: 5Sžk/1/2018 Prameň: ASPI

Judikáty

Daň z nehnuteľnosti

Spzn: 2 Sžf 53/2016 Prameň: DSP Zväzok: 2 Ročník: 2019 Strana: 78 Číslo: 16/2019

Judikáty

daňové veci

Spzn: 8Sžfk/47/2017 Prameň: ASPI

Judikáty

§ 145/1,2a,b,d,e Tr.zák.a iné

Spzn: 2Tdo/19/2016 Prameň: ASPI

Judikáty

preskúmanie zákonnosti rozhodnutia

Spzn: 7Sžo/6/2017 Prameň: ASPI

Judikáty

preskúmanie zákonnosti rozhodnutia

Spzn: 5Sžo/32/2016 Prameň: ASPI

Judikáty

susedskom spore

Spzn: 3Sžo/4/2017 Prameň: ASPI

Judikáty

vyslovenie nesúladu VZN odporcu č. 136/2013

Spzn: 2Svzn/2/2015 Prameň: ASPI

Judikáty

vyslovenie nesúladu VZN Mesta Žilina

Spzn: 8Svzn/1/2015 Prameň: ASPI

Judikáty

§ 219 ods. 2 OSP

Spzn: 4Sžo/11/2016 Prameň: ASPI

Judikáty

zákon č. 282/2002 Z.z.

Spzn: 5Svzn/1/2015 Prameň: ASPI