Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Judikáty

Právo vlastniť majetok a právo správcu na ochranu správy majetku štátu

Prameň: Zb.Us. Zväzok: 2 Ročník: 2002 Strana: 455 Číslo: 61/2002

Judikáty

Povinnosti daňových subjektov

Prameň: ZSP. Zväzok: 2 Ročník: 1998 Strana: 44 Číslo: 20/1998

Judikáty

Správne konanie

Prameň: Zb.NS Zväzok: 6 Ročník: 2003 Strana: 76 Číslo: 122/2003

Judikáty

Daň z príjmov

Prameň: Zb.NS Zväzok: 2 Ročník: 2003 Strana: 66 Číslo: 34/2003

Judikáty

Vznik povinnosti platiť poistné za zamestnanca

Prameň: Zb.NS Číslo: 9/2010

Judikáty

Daňovo uznateľný výdavok

Prameň: ZSP. Zväzok: 2 Ročník: 2003 Strana: 59 Číslo: 28/2003

Judikáty

Rozsah preskúmavania zákonnosti rozhodnutí súdom

Prameň: ZSP. Zväzok: 3 Ročník: 2002 Strana: 67 Číslo: 31/2002

Judikáty

Bezdôvodné obohatenie

Prameň: Zb.NS Zväzok: 6 Ročník: 2003 Strana: 34 Číslo: 109/2003

Judikáty

Zistenie rozsahu stavebných prác

Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2000 Strana: 92 Číslo: 48/2000

Judikáty

Zásady daňového konania

Prameň: Zb.NS Zväzok: 2 Ročník: 2001 Strana: 58 Číslo: 34/2001

Judikáty

Preukázanie odôvodnenosti výdavku

Prameň: ZSP. Zväzok: 1 Ročník: 2000 Strana: 23 Číslo: 13/2000

Judikáty

Povinnosti daňových orgánov

Prameň: ZSP. Zväzok: 1 Ročník: 1999 Strana: 21 Číslo: 11/1999

Judikáty

Príjem zo závislej činoosti

Prameň: Zb.NS Zväzok: 5 Ročník: 1999 Strana: 63 Číslo: 107/1999

Judikáty

Daň z príjmov

Prameň: Zb.NS Zväzok: 1 Ročník: 1999 Strana: 60 Číslo: 17/1999

Judikáty

Účtovný doklad

Prameň: Zb.NS Zväzok: 3 Ročník: 2000 Strana: 56 Číslo: 55/2000

Judikáty

Daňový nedoplatok

Prameň: Zb.NS Zväzok: 6 Ročník: 2003 Strana: 73 Číslo: 121/2003

Judikáty

Daň z príjmov

Prameň: Zb.NS Zväzok: 1 Ročník: 2004 Strana: 51 Číslo: 12/2004

Judikáty

Živelná pohroma

Prameň: Zb.NS Zväzok: 5 Ročník: 2001 Strana: 66 Číslo: 98/2001