Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Judikáty

Volné správní uvážení a výklad veřejného zájmu

Prameň: Boh. A Číslo: 1110/1922

Judikáty

uložení pokuty vo výške 15 eur

Prameň: ASPI

Judikáty

preskúmanie zákonnosti rozhodnutia

Prameň: ASPI

Judikáty

Správny delikt

Prameň: Zb.NS Zväzok: 4 Ročník: 2018 Strana: 84 Číslo: 41/2018

Judikáty

Doručovanie v správnom konaní -

Prameň: Zb.NS Zväzok: 5 Ročník: 2016 Strana: 56 Číslo: 44/2016

Judikáty

Dôkazné bremeno

Prameň: Zb.NS Zväzok: 5 Ročník: 2016 Strana: 20 Číslo: 39/2016

Judikáty

Rozhodnutie o uložení sankcie za priestupok

Prameň: Zb.NS Zväzok: 5 Ročník: 2016 Strana: 15 Číslo: 38/2016

Judikáty

Odvolanie v správnom konaní

Prameň: ZSP. Zväzok: 2 Ročník: 2013 Strana: 87 Číslo: 18/2013

Judikáty

Inštitút súčinnosti

Prameň: Zb.NS Zväzok: 7 Ročník: 2013 Strana: 33 Číslo: 104/2013

Judikáty

Nepreskúmateľnosť rozhodnutia

Prameň: ZSP. Zväzok: 3 Ročník: 2003 Strana: 92 Číslo: 42/2003

Judikáty

Aarhuský dohovor

Prameň: JNS.

Judikáty

Doručovanie v správnom konaní

Prameň: ZSP. Zväzok: 1 Ročník: 2009 Strana: 39 Číslo: 12/2009

Judikáty

Oprava chýb rozhodnutia

Prameň: ZSP. Zväzok: 2 Ročník: 2007 Strana: 75 Číslo: 31/2007

Judikáty

Konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy

Prameň: ZSP. Zväzok: 5 Ročník: 2016 Strana: 235 Číslo: 53/2016

Judikáty

Mimoodvolacie konanie

Prameň: ZSP. Zväzok: 5 Ročník: 2016 Strana: 238 Číslo: 54/2016