Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i RNDr. Mária Nogová, PhD.

OZ Vzdelávanie 21

Počet článkov autora: 3


Individuálny učebný plán a hodnotenie žiačky N

Autor/i: RNDr. Mária Nogová, PhD.

Žiačka, ktorá má individuálny učebný plán, nebude v prvom polroku riadne klasifikovaná (dôvodom je dlhodobý pobyt v nemocnici). Žiačka si plní posledný rok povinnú školskú dochádzku. Ako riaditeľ jej vydám rozhodnutie a určím termíny 12-tich komis...

Maturita na úrovni B2, resp. C1 N

Autor/i: RNDr. Mária Nogová, PhD.

Sme 4- ročné a osemročné gymnázium (nie bilingválne). Náš ŠkVP garantuje úroveň v ANJ B2. Žiak chce maturovať z ANJ v zmysle § 6 ods. 2 pís. b) vyhlášky č. 318/2008 Z. z. Chce ale maturovať na úrovni C1 a nie B2. V zmysle § 9 vyhlášky č. 318/2008 ...

Prestup z bilingválnej školy na gymnázium N

Autor/i: RNDr. Mária Nogová, PhD.

Žiačka, ktorá išla z 8. ročníka ZŠ na strednú bilingválnu školu, aktuálne navštevuje 1. ročník (9. rok povinnej školskej dochádzky), chce z aktuálnej školy odísť/prestúpiť na naše gymnázium. Aké má možnosti? Môže požiadať o prestup do 1. ročníka, ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk