Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Maturita na úrovni B2, resp. C1

Publikované: Autor/i: RNDr. Mária Nogová, PhD.

Sme 4- ročné a osemročné gymnázium (nie bilingválne). Náš ŠkVP garantuje úroveň v ANJ B2. Žiak chce maturovať z ANJ v zmysle § 6 ods. 2 pís. b) vyhlášky č. 318/2008 Z. z. Chce ale maturovať na úrovni C1 a nie B2. V zmysle § 9 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. by ale mal maturovať na úrovni B2. Môže teda maturovať aj na vyššej úrovni, ak chce? Ak áno, aký by bol postup?

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. môže žiak vykonať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.

Žiak sa môže prihlásiť na vykonanie maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v danej škole len na úrovni B2.

Zdôvodnenie odpovede:

Gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským

  1. Organizáciu maturitnej skúšky (MS) upravuje
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

„Riaditeľ je neschopný... N

Publikované:

1. 1. 2021 Doklad o získaní predprimárneho vzdelania A

Publikované: Aktualizované:

1. 1. 2022 - Novela zákona č. 596/2003 Z. z. - Regionálny úrad školskej správy A

Publikované: Aktualizované:

1. 1. 2022 - Novela zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave A

Publikované: Aktualizované: