Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.

Katedra pedagogiky 

Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici 

Online rizikové správanie u detí a mládeže

Autor/i: doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.

Prvé dve dekády 21. storočia boli poznamenané dynamickým rozvojom informačných a komunikačných technológií, ktoré výrazne pozmenili viaceré oblasti spoločenského života. Masívna expanzia internetu zasiahla aj do životov žiakov. Okrem mnohých výhod...

Sociálno-výchovná práca sociálnych pedagógov s marginalizovanými deťmi a mládežou N

Autor/i: doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.

Sociálna pedagogika venovala už od svojich počiatkov pozornosť chudobným, biednym, bezprizorným deťom a mládeži na periférii spoločnosti, ktorým nebola zo strany rodiny a školy poskytnutá riadna starostlivosť a výchova.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk