Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Lehota na splnenie kvalifikačných predpokladov - učiteľka MŠ

Publikované: Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Zamestnankyňa má uzatvorený prvý pracovný pomer na miesto učiteľky MŠ od septembra 2016. Má ukončené VŠ, II. stupeň, študijný program: Kulturológia – riadenie kultúry a turizmu. Pri nástupe do zamestnania jej bola daná do pracovnej zmluvy podmienka podľa § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z., začať vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti (§ 8 ods. 1 písm. a) najneskôr do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru a najneskôr do štyroch rokov pracovného pomeru ho ukončiť). Štvorročná lehota zamestnankyni skončila 31. 8. 2020. V roku 2016 začala štúdium na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika. Vzťahuje sa na uvedenú zamestnankyňu prechodné ustanovenie uvedené v § 87 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. („Pedagogický zamestnanec, ktorý začal doplňujúce pedagogické štúdium alebo rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky podľa predpisov účinných do 31. 8. 2019, toto štúdium úspešne ukončí najneskôr do 31. 8. 2023). Zamestnankyňa si kvalifikačný predpoklad dopĺňa bakalárskym štúdiom v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika a nie doplňujúcim pedagogickým štúdiom. V ktorej platovej triede má byť zaradená?

Pre zobrazenie pracovnej situácie nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk