Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Registrácia škôl pre zavádzanie nového ŠVP od školského roka 2024/2025

Publikované: Autor/i: -

MŠVVaŠ SR spúšťa od 6. 11. do 19. 12. registráciu škôl, ktoré vstúpia do zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu od školského roka 2024/2025.

Registrácia je nezáväzná, je však dôležitá z hľadiska kvalifikovaného odhadu finančných a personálnych kapacít so zámerom pripraviť čo najefektívnejšie podporu školám. 

Školy budú môcť do implementácie nového ŠVP vstúpiť od 1. 9. 2024 aj bez registrácie, stačí oznámiť túto skutočnosť prostredníctvom RIS. Výhodou registrácie je adresná pomoc a podpora ešte pred začiatkom školského roka. Podpora školám bude definitívne plánovaná a spresňovaná až po uzatvorení registrácie škôl v decembri 2023.

Registračný formulár

Zdroj a ďalšie informácie: https://vzdelavanie21.sk/prihlasovanie-skoly-nove-svp-24/Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Povinnosti triedneho učiteľa A

Publikované: Aktualizované: