Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

JUDr. Martin Biskupič

Právne vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Rigoróznu prácu obhájil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Je mediátorom zapísaným v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR  pod ev. č. 1811. Pôsobí ako právny expert na projekte pomoci obetiam trestných činov (martinbiskupic.sk).

Pracovná zmluva na projekte so štatutárom školy N

Autor/i: JUDr. Martin Biskupič

Otázka:  Naša škola je zapojená do projektu Rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v gymnáziu. Ako mám postupovať pri pracovnej zmluve, ako manažér monitoringu budem v projekte pracovať na pracovnú zmluvu. Kto uzatvára so mno...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk