Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Martin Biskupič

Počet článkov autora: 2


Pracovná zmluva na projekte so štatutárom školy N

Autor/i: JUDr. Martin Biskupič

Naša škola je zapojená do projektu Rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v gymnáziu. Ako mám postupovať pri pracovnej zmluve, ako manažér monitoringu budem v projekte pracovať na pracovnú zmluvu. Kto uzatvára so mnou ako šta...

VOĽBY - Voľby počas pandémie N

Autor/i: JUDr. Martin Biskupič

Ako by sme mohli uskutočniť voľby do rady školy? V máji končí funkčné obdobie súčasnej rade školy. Ako môžeme urobiť voľby do novej rady školy? Zamestnancov za určitých podmienok vieme dostať do práce, ale môžeme pozvať rodičov do školy, keď škola...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Hyperaktivita nebo hypoaktivita detí - sociální vztahy s vrstevníky N

Publikované:

Hyperaktivitou označujeme neklidné chování, které se projevuje například přílišnou mobilitou, častou potřebou bezúčelného pohybu.  Hypoaktivita, abnormní snížení úrovně aktivity pod běžnou a přiměřenou mez, je paradoxním protějškem hyperaktivity.  

Kniha mesiaca JÚN - Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém? N

Publikované:

Publikácia Hyperaktivita nebo hypoaktivita - výchovný problém? autorky Markéty Švamberk Šauerovej sa venuje výchovným problémom detí vyplývajúcim z porúch aktivity. Publikácia rieši danú problematiku komplexne a ponúka netradičné témy, ktoré pracujú aj s vysoko odbornou problematikou, ktorá v tomto kontexte dosiaľ v tomto druhu literatúry nebola cielene riešená.  Publikácia je v našom Eshope na wolterskluwer.sk.

Neefektivní komunikace N

Publikované:

Obecná východiska inkluze N

Publikované: