Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Uvádzanie učiteľa a špecializačné vzdelávanie

Publikované: Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Musí učiteľ 2. stupňa s 1. atestáciou, resp. s 2. atestáciou absolvovať špecializačné vzdelávanie, aby mohol vykonávať činnosť uvádzajúceho učiteľa alebo sa to týka len samostatného pedagogického zamestnanca? V zákone č. 138/2019 Z. z. sa v § 33 uvádza, že pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou môže vykonávať činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca. Rovnako v § 31 ods. 3 je napísané „Uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom začínajúceho pedagogického zamestnanca môže byť pedagogický zamestnanec zaradený do rovnakej kategórie alebo podkategórie pedagogického zamestnanca a najmenej do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.“ V § 35 ods. 3 a 4 sa ale uvádza: "(3) Špecializované činnosti môže vykonávať pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý je zaradený najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec. (4) Špecializované činnosti podľa § 36 ods. 1 písm. a), i) a j) a špecializované činnosti podľa § 36 ods. 2 písm. a) môže vykonávať ten pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý absolvoval špecializačné vzdelávanie." 

Správne chápem, že povinnosť absolvovať špecializačné vzdelávanie vyplýva len samostatnému učiteľovi 2. stupňa, ak chce byť uvádzajúcim učiteľom?  Učiteľ 2. stupňa s 1. atestáciou môže byť uvádzajúcim učiteľom automaticky – bez potreby špecializačného vzdelávania?

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec má absolvovať špecializačné vzdelávanie. Zákon nedefinuje výnimku podľa kariérového stupňa. Špecializované činnosti podľa § 36 ods. 1 písm. a), i) a j) zákona č. 138/2019 Z. z. a špecializované činnosti podľa § 36 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. môže vykonávať ten pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnan

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Povinnosti triedneho učiteľa A

Publikované: Aktualizované: