Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Vyhláška o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

Publikované: Autor/i: redakcia

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela vyhlášky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Správa o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení obsahuje:

  • údaje o škole/školskom zariadení - názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo (ak ho má zriadené), adresa elektronickej pošty, mená a priezviská vedúcich zamestnancov, ich funkcie, mená, priezviská a označenie funkcie členov rady školy/školského zariadenia (ak je zriadená),
  • údaje o zriaďovateľovi - názov a sídlo (ak je zriaďovateľom právnická osoba), meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak je zriaďovateľom fyzická osoba), telefónne číslo, adresa elektronickej pošty,
  • informáciu o činnosti rady školy/školského zariadenia, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia,
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk