Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Sieť regionálnych centier podpory učiteľov

Publikované: Autor/i: -

Cieľom RCPÚ je vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania, podporiť profesijnú prípravu pedagogických lídrov v regiónoch, zabezpečiť podporu pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva.

 1. Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, Bratislava - región: Banská Bystrica, Breznowww.nds.sk/regionalne-centrum-podpory-ucitelov/
 2. Indícia, n.o., Rovniankova 15, Bratislava - región: Bratislava I. až V.https://www.indicia.sk/aktivity/rcpu
 3. Indícia, n.o., Rovniankova 15, Bratislava - región: Malacky, Pezinok, Senec - https://www.indicia.sk/aktivity/rcpu
 4. V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Ústie nad Priehradou 41,Trstená - región: Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín - https://rcpuorava.ozviac.sk
 5. ZŠ Jana Amosa Komenského, Komenského 652/50, Púchov - región: Ilava, Považská Bystrica, Púchov - https://rcpupovazie.sk/
 6. Inštitút pre inováciu vzdelávania n.o., Palatínova ul. 4816/36A, Komárno - región: Komárno - https://rcpukn.iiv.sk/sk/
 7. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Šrobárová 2, Košice - región: Košice I. - IV.https://sway.office.com/qV0kHIZvGC2D1X8Z?play
 8. ZŠ s MŠ Milana Rastislava Štefánika, Školská 11/8A, Budimír - región: Košice-okolie - https://zsbudimir.edupage.org/a/regionalne-centrum-podporyucitelov
 9. OZ FELIX Liptovský Mikuláš, Aloisa Lutonského 716/11, Liptovský Mikuláš - región: Liptovský Mikuláš, Ružomberok - http://rcpuliptov.sk/
 10. ZŠ s MŠ, Ulica bratrícka 355/19, Lučenec - región: Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár - https://www.rcpulucenec.sk/
 11. Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin - región: Martin, Turčianske Teplice - https://www.rcpumt.sk/
 12. Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní, Š. Kukuru 1102/12, región: Michalovce - Michalovce, Sobrancehttps://centrumtilia.sk/rcpu.php 
 13. Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra - región: Nitra, Zlaté Moravce - https://www.niceedu.sk/
 14. Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava - región: Rožňava - https://www.roznava.sk/rcpu-a-jeho-ulohy
 15. EduPoint - regionálne projekty, Prejtská 63/66, Dubnica nad Váhom - región: Trenčín, Bánovce nad Bebravou - https://trencin.rcpu.sk/
 16. Súkromná ZŠ BESST, Limbová 3, Trnava - región: Trnava - https://www.rcputt.sk/
 17. Súkromná ZŠ BESST, Limbová 3, Trnava - región: Hlohovec, Piešťany - https://www.rcpuhcpn.sk/
 18. Inštitút pre inováciu vzdelávania, n.o. - región: Galantahttps://rcpuga.iiv.sk
 19. Inštitút pre inováciu vzdelávania n.o. - región: Dunajská Streda - https://rcpuds.iiv.sk
 20. Trnavská univerzita v Trnave - región: Senica, Skalicahttps://pdf.truni.sk/rcpu-sesi.
 21. Súkromná spojená škola, M. Falešníka 6, Prievidza - región: Prievidza, Partizánske - https://rcpupdpe.sk/ 
 22. Inštitút pre inováciu vzdelávania, n.o. - región: Nové Zámky, Šaľahttps://rcpunzsa.iiv.sk
 23. Cesty k podnikaniu -  región: Žilina, Bytčahttps://cestykpodnikaniu.sk/rcpu 
 24. Stredná priemyselná škola informačných technológií -  región: Čadca, Kysucké Nové Mesto - https://www.rcpukysuce.sk/
 25. Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3, Tisovec -  región: Revúca, Rimavská SobotaRegionálne centrum podpory učiteľov pre okresy Rimavská Sobota a Revúca | Facebook katarina.jakubcova@egt.sk
 26. Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA -  región: Detva, Krupina, Zvolen - https://komenskehoinstitut.sk/rcpu/
 27. ZŠ s MŠ Brehy 422 -  región: Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom - https://www.rcpuzc.sk/
 28. ZŠ, Hlavná 121, Gelnica -  región: Gelnica, Spišská Nová Ves - http://rcpuspis.sk/
 29. Prešovská univerzita v Prešove -  región: Prešov - https://www.rcpupo.sk/
 30. V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže -  región: Poprad, Levočahttps://rcpupple.ozviac.sk/domov
 31. Prešovská univerzita v Prešove -  región: Bardejov - www.rcpubj.sk
 32. Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní -  región: Sabinov - https://centrumtilia.sk/rcpu.php?o=sb

Zdroje: https://www.minedu.sk/data/att/27958.pdf a tu: https://www.minedu.sk/data/att/27713.pdfDiskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk