Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

Vykonávanie funkcie predsedníčky rady školy počas PN N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Som predsedníčkou rady školy a som aktuálne piaty mesiac na PN. Môžem vykonávať funkciu predsedu RŠ počas výberového konania na fuknciu riaditeľa školy? Ak by mi to zdravotný stav nedovolil, môže plnohodnotne prevziať kompetencie a úkony počas výb...

Podporné opatrenia – Krízová intervencia v škole N

Autor/i: -

Krízová udalosť je akákoľvek udalosť, sekvencia udalostí, ktorá prekoná bežné zvládacie mechanizmy jednotlivca. Charakter špecifickej krízovej situácii majú udalosti s obzvlášť závažným dopadom na školskú komunitu a spoločnosť, s potenciálom polar...

Výstupné prehliadky žiakov strednej školy N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Je stredná odborná škola povinná žiakov na konci štúdia vysielať na výstupné lekárske prehliadky? 

Regionálny príplatok pri neodpracovaní dní v mesiaci N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Zamestnankyňa v mesiaci 01/2024 neodpracovala ani jeden deň, tri dni čerpala dovolenku a od 05.01.2024 do 10.02.2024 bola PN. Od 11.02.2024 nastúpila na MD. Patrí zamestnankyni regionálny príspevok za mesiac 01/2024?

Metodika rozpisu finančných prostriedkov na motivačné odmeňovanie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl - regionálne príplatky N

Autor/i: -

Finančné prostriedky na motivačné odmeňovanie v roku 2024 z dôvodu zvýšenia atraktivity učiteľského povolania a prilákania pedagogických a odborných zamestnancov do oblastí, kde je najväčší nedostatok učiteľov, poskytne MŠVVaM SR podľa § 8c zákona...

Delegačné listy pre delegovaných zástupcov za zriaďovateľa do Rady školy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Delegačné listy do Rady školy pri ZŠ pre delegovaných za zriaďovateľa sa vydávajú na funkčné obdobie rady školy alebo na obdobie mandátu poslanca OZ?

Začiatok a koniec pracovnej doby N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Podľa § 84 ZP Zamestnávateľ môže vydať pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný.  A paragraf 90 hovorí, že Začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určí zamestnávateľ po dohode so zás...

Prehľad dôležitých termínov v máji 2024 N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad pamätných dní, štátnych sviatkov, významných medzinárodných dní, prázdnin v mesiaci máj 2024. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o maturitnej skúške, plánovaných ...

TERMÍNY - Prijímacie pohovory na stredné školy v školskom roku 2024/2025 N

Autor/i: -

Od školského roka 2023/2024 dochádza k zmenám v prijímacom konaní, ktoré vyplývajú zo zákona č. 182/2023 Z. z. V prijímacom konaní na stredné školy sa doručujú len rozhodnutia zákonným zástupcom uchádzačov alebo plnoletým uchádzačom, ktorí neboli ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ