Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Hlavná stránka Riadenie školy

Dôležité termíny v školskom roku 2019/2020 pre stredné školy

Publikované: Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2019/2019 pre stredné školy (Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020).

 • 1. 9. 2019 (nedeľa) – Začiatok školského roka
 • 2. 9. 2019 (pondelok) – Začiatok školského vyučovania
 • 3. 9. 2019 - 6. 9. 2019 - Opravný termín EČMS a PFIČMS školský rok 2018/2019
 • september - november 2019 - Pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku na vybraných SŠ
 • 30. 10. 2019 (streda) – 31. 10. (štvrtok) 2019 – Jesenné prázdniny (začiatok vyučovania 4. 11. 2019)
 • 23. 12. 2019 (pondelok) – 7. 1. (utorok) 2020 – Vianočné prázdniny (začiatok vyučovania 8.1.2020)
 • 31. 1. 2020 (piatok) – Koniec školského vyučovania v prvom polroku
 • január - február 2020 - Pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku na vybraných SŠ
 • 3. 2. 2020 (pondelok) – Polročné prázdniny
 • 4. 2. 2020 (utorok) – Začiatok školského vyučovania v druhom polroku
 • 17. 2. 2020 – 21. 2. 2020  - Jarné prázdniny – Bratislavský, Nitrianský a Trnavský kraj
 • 24. 2. 2020 – 28. 2. 2020 – Jarné prázdniny – Banskobystrický, Žilinský, Trenčiansky kraj
 • september – október 2020 - pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9 vo vybraných SŠ
 • 2. 3. 2020 – 6. 3. 2020 – Jarné prázdniny – Košický, Prešovský kraj
 • 17. 3. 2020 (utorok) - Riadny termín EČMS a PFIČMS  - SJL, MJL
 • 18. 3. 2020 (streda) - Riadny termín EČMS a PFIČMS - ANJ, FRJ, NEJ, RUJ, ŠPJ, TAJ 
 • 19. 3. 2020 (štvrtok) - Riadny termín EČMS a PFIČMS - MAT
 • 20. 3. 2020 (piatok) - Riadny termín EČMS a PFIČMS - SJSL, UJL
 • do 25. 3. 2020 - NÚCEM určí dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety
 • 31. 3. 2020 – 3. 4. 2020 - Náhradný termín EČMS a PFIČMS
 • 1. 4. 2020 (streda) - Testovanie 9-2020 - MAT, SJL, MJL
 • 2. 4. 2020 (štvrtok) - Testovanie 9-2020 – SJSL, UJL
 • 9. 4. 2020 (štvrtok) – 14. 4. 2020 (utorok) – Veľkonočné prázdniny
 • 15. 4. 2020 (streda), 16. 4. 2020 (štvrtok) - Náhradný termín Testovania 9-2019
 • 18. 5. 2020 - 5. 6. 2020 - OŠ OÚ určia termíny internej časti MS, okrem písomnej formy, jednotlivým SŠ v ich územnej pôsobnosti
 • 30. 6. 2020 (utorok) – Koniec školského vyučovania v druhom polroku
 • 1. 7. 2020 – 31. 8. 2020 – Letné prázdniny

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/data/att/14770.pdf

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk