Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zastupovanie riaditeľa vo vymedzenom rozsahu právomocí

Publikované: Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Ak sa riaditeľka školy rozhodne jednému zo svojich zástupcov udeliť aj určité práva na zastupovanie riaditeľa vo vymedzenom rozsahu počas svojej neprítomnosti (dovolenka, pracovná cesta, krátkodobá PN) ako to urobiť. Z dostupných informácií som toho názoru, že jej to stačí doplniť len do pracovnej náplne a zohľadniť v riadiacom príplatku? Menovací dekrét na zástupcu má. Kedy by však bolo treba POVERENIE, ak by ju zastupovala v plnom rozsahu napr. počas jej dlhodobej neprítomnosti?

Rozsah činností, v ktorých je zástupca riaditeľa oprávnený zastupovať riaditeľa, môže byť určený viacerými spôsobmi. Jednou z týchto možností je, že rozsah oprávnení zástupcu riaditeľa bude vymedzený v pracovnej zmluve alebo v pracovnej náplni.

Ďalšou možnosťou je, že rozsah oprávnenia zástupcu/ov riaditeľa vyplýva z organizačného poriadku. Napríklad kompetencie zástupcu riaditeľa pre 1. stupeň ZŠ a zástupcu riaditeľa pre druhý stupeň ZŠ upravuje organizačný poriadok. V tomto prípade je zrejmé, že ak určitá osoba je na pozícii zástupcu riaditeľa pre  1. stupeň, vykonáva činnosti určené v organizačnom poriadku pre zástupcu riaditeľa pre 1. stupeň ZŠ.

Zákonník práce obsahuje osobitnú úpravu pokiaľ ide o právne úkony zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch.

Podľa

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk