Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Vyradenie školy zo siete

Publikované: Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Prosím poradiť ohľadom časového sledu - vyradenie školy zo siete škôl. Je tento postup správny: Obecné zastupiteľstvo vydá uznesenie  - návrh na zrušenie školy. Rada školy sa vyjadrí k zrušeniu školy. Na ministerstvo sa zašle žiadosť o vyradenie zo siete škôl spolu s uznesením obecného zastupiteľstva a vyjadrením rady školy. V žiadosti bude dátum, kedy chce obec školu vyradiť. Ministerstvo doručí obci dokument o vyradení školy zo siete. Obec po doručení dokumentu vydá VZN o zrušení školy a  vzn o novom školskom obvode pre žiakov z obce.

Orgánom príslušným rozhodnúť o vyradení školy zo siete je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“). Žiadosť o vyradenie školy zo siete predkladá zriaďovateľ, t. j. vo Vašom prípade obec.

Podľa § 17 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) žiadosť o vyradenie zo siete obsahuje:

  1. názov a adresu školy alebo školského zariadenia,
  2. dôvod vyradenia školy alebo školského zariadenia zo siete,
  3. termín zrušenia školy alebo školského zariadenia,
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk