Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Vykonávanie podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení

Publikované: Autor/i: -

Podnikateľská činnosť je činnosť školy alebo školského zariadenia, ktoré je právnickou osobou a je vykonávaná nad rámec hlavnej činnosti uvedenej v zriaďovacej listine podľa Obchodného zákonníka.

Podnikateľskú činnosť môžu školy vykonávať podľa § 151 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. Činnosť nesmie byť v rozpore s plnením ich poslania.

Podnikateľská činnosť môže byť vykonávaná po vyjadrení rady školy alebo školského zariadenia a so súhlasom zriaďovateľa.

Aktivity: usporiadanie kurzov a seminárov pre dospelých (jazykové, hudobné, remeselné, umelecké, účtovníctva), prednášková činnosť, informačné služby, ubytovacie a stravovacie služby, predaj školských suvenírov, predaj rôznych výrobkov (samolepky, kalendáre, príručky) aj vo väzbe na propagáciu školy, internetový klub, knižný klub, požičovne a pod.

Predmet: aj prenájom priestorov a zariadenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, samosprávnych  krajov, štátom uznaných cirkví alebo náboženských spoločností a iných právnických alebo fyzických osôb.

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk