Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Výkon práce nadčas

Publikované: Autor/i: JUDr. Matej Drotár

V prípade pedagogických zamestnancov existujú v zásade dva spôsoby výkonu práce nadčas. 

Prvý spôsob vychádza zo Zákonníka práce. Ide o prácu nadčas, ktorú definuje všeobecne Zákonník práce pre všetkých zamestnancov. Podľa § 97 ods. 1 Zákonníka práce práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

Druhý spôsob je vychádza z § 7 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“). Podľa tohto ustanovenia  za jednu hodinu práce nadčas sa považuje vykonaná hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá prevyšuje základný úväzok pedagogického zamestnanca, ak splnil svoj základný úväzok. Ide teda o prácu nad rozsah ustanoveného základného úväzku (zastupovanie, pravidelné nadčasové hodiny).

Ide o špecifický spôsob výkonu práce nadčas uplatňujúci sa len u pedagogických zamestnancov. V tomto prípade ide o špeciálnu právnu úpravu k Zákonníku práce. Táto úprava nadväzuje na špeciálnu úpravu pracovného času pedagogických zamestnancov.

Podľa

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk