Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

REFORMA - ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou

Publikované: Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pripravilo sériu videí s inšpiratívnymi príbehmi zo života 39 škôl, ktoré začali vyučovať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu.

Cieľom kurikulárnej reformy je vzdelávať deti pe dnešný svet.

V Základnej škole s materskou školou Kokave nad Rimavicou sa snažia, aby deti zažili úspech a spomínali na školu v dobrom, snažia sa vytvárať priateľskú atmosféru. Výraznú pomoc škole poskytlo Regionálne centrum podpory učiteľov v Lučenci pre okresy Lučenec, Veľký Krtíš a Poltár, mentorky, ktoré dali pedagógom do ruky nástroj, ktorým dosiahnu želanú zmenu v klíme a atmosfére v triedach. Je dôležité v škole (1.) pomenovať problémy, ktoré trápi školu a (2.) navrhnúť adresné riešenie, zadefinovať si ambicióznu víziu. 

Video: Základná škola s materskou školou Kokava nad Rimavicou (youtube.com/@narodnyinstitutvzdelavania1210)

Zdroj: https://vzdelavanie21.sk/vzdelavanie21-v-nasich-skolach/Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk