Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Príspevok na školu v prírode na rok 2023

Publikované: Autor/i: -

V súlade s § 4ac ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky informáciu o pridelení príspevku na školu v prírode a o výške príspevku.

Pri príprave rozpisu finančných prostriedkov na školu v prírode na rok 2023 vychádzalo ministerstvo z predpokladu, že pre každú základnú školu poskytne príspevok na školu v prírode pre žiakov jedného ročníka na prvom stupni základnej školy. Ministerstvo zohľadňuje skutočnosť, že uskutočňovanie škôl v prírode sa môže na jednotlivých školách po organizačnej stránke líšiť, nemusí byť napríklad na všetkých školách viazané na rovnaký ročník.

Príspevok sa poskytuje na školy v prírode konané počas kalendárneho roka 2023.

Príspevok na školu v prírode sa týka len žiakov základných škôl na prvom stupni. Výška príspevku na jedného žiaka  je 100 €, pre školy v najmenej rozvinutých okresoch (podľa zákona 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov) je výška príspevku <

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk