Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Príklady odôvodnenia v rozhodnutí o správnom konaní

Publikované: Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Keď vydávame rozhodnutie v správnom konaní  o neprijatí žiaka na vzdelávanie do príslušnej školy, aké odôvodnenia  máme napísať okrem nedostatku voľných kapacít? Potrebovali by sme  aj iné príklady nielen ako naplnenosť tried, teda nedostatok miesta.

Na rozhodovanie riaditeľa materskej školy, základnej školy alebo strednej školy o prijatí/neprijatí sa v zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).

Rozhodnutie vydané v správnom konaní je individuálnym správnym aktom, ktorým sa rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb. Rozhodnutím o prijatí/neprijatí na školu sa rozhoduje o práve žiaka vzdelávať sa na danej škole. Individuálnym správnym aktom správny orgán aplikuje ustanovenie zákona na konkrétny prípad. Z tohto hľadiska majú rozhodnutia reflektovať skutočný stav a nie naopak, že sa majú pripraviť rozhodnutia a následne používať na konkrétne prípady bez zohľadnenia sku

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk