Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Postup pri rozpise finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Ako mám postupovať pri rozpise finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a na dieťa a žiaka školského zariadenia po zmene zákona? Do roku 2023 vrátane sa to uskutočňovalo prostredníctvom VZN. Predpokladám, že musí byť určená výška finančných prostriedkov na dieťa/žiaka, ročná výška finančných prostriedkov pre školu alebo školské zariadenie, termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov. Mala by tam byť povinnosť poskytovať údaje, ktoré majú vplyv na poskytnutie financií v rozsahu a lehote určenej mestom, povinnosť použiť financie len na úhradu mzdových a prevádzkových nákladov.  

Obec má podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. voči základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti povinnosť:

  1. rozpísať finančné prostriedky poukázané podľa
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk