Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Pedagogický asistent

Publikované: Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ sú pedagogickými zamestnancami zodpovednými za uskutočňovanie školského vzdelávacieho programu, výchovného programu, poskytovanie výchovy a vzdelávania v zariadeniach sociálnej pomoci. Pedagogický asistent je však pedagogickým zamestnancom, ktorý sa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu, výchovného programu.

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) definuje, že pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami:

  • vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní,
  • pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

Pedagogický asistent NIE JE OSOBNÝM ASISTENTOM ŽIAKA. Osobný asistent vykonáva osobnú asistenciu, pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri istých činnostiach podľa § 20 zákona č. 447/2008 Z. z.

Podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. vyžadovaným stupňom vzdelania pre pedagogického asistenta je NAJMENEJ ÚPLNÉ STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE. Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent sú uvedené v prílohe č. 6 vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „vyhláška č. 173/2023 Z. z.“).

Od 1. 9. 2023 možno pedagogického asistenta podľa § 28 ods. 3 zákona č.138/2019 Z. z. zaradiť najvyššie do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.

Pedagogický zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť podľa § 6 zákona č. 138/2019 Z. z. Je ňou:

  1. priama výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program alebo výchovný program,
  2. činnosti, ktorými sa uskutočňuje program vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „program vzdelávania“),
  3. ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, ktoré zamestnávateľ
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk