Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť pedagogického alebo odborného zamestnanca

Publikované: Autor/i: -

Vyhláška č. 142/2022 Z. z. upravuje minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť odídenca podľa § 90e ods. 1 zákona na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca, postup pri posudzovaní psychickej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca a náležitosti psychologického posudku o psychickej spôsobilosti.

Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením.

V rámci psychologického vyšetrenia sa vykoná:

  • kontrola lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti (§ 16 ods. 2 zákona) nie staršieho ako dva mesiace,
  • posúdenie intelektových a osobnostných predpokladov s využitím psychodiagnostických metód (rozhovor, pozorovanie a anamnéza, štandardizované testy),
  • identifikácia rizikových faktorov v osobnej, rodinnej, sociálnej alebo zdravotnej anamnéze,
  • identifikácia diagnosticky významnej psychopatologickej symptomatiky na posúdenie kontraindikácií psychickej spôsobilosti.

Ak kvôli jazykovej bariére nie je možné uskutočniť psychologické vyšetrenie, psychologické vyšetrenie sa preruší a možno v ňom pokračovať za prítomnosti osoby ovládajúcej jazyk odídenca v miere umožňujúcej doslovný preklad do štátneho jazyka.

Minimálnymi požiadavkami sú

  • neprítomnosť ani jednej kontraindikácie a
  • absolvovanie psychologického vyšetrenia, ktorým sa nezistia predpoklady vylučujúce psychickú spôsobilosť na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického alebo odborného zamestnanca.

Klinický psychológ v závere psychologického posudku uvedie - ak sa psychologickým vyšetrením kontraindikácie/predpoklady podľa odseku

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Vzdelávacie poukazy - termíny A

Publikované: Aktualizované:

Vzdelávacie poukazy - termíny N

Publikované:

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2019 stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).

Vzdelávacie poukazy - termíny N

Publikované:

Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2018 N

Publikované:

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.